HJEM  |  REFERANSER   |  TJENESTER   |  ANSATTE

 

Hillestad
           Consulting

 

Kontakt

Annette Hillestad
siv. ing.
Tlf. 977 59 073
 
ah@hillestadconsulting.no
 
Adresse:
Hillestad Consulting AS
Lillevannsveien 4
0788 Oslo
 
Org. nr.: 998 477 638
 

 

 

 

Ansatte
Annette HillestadAnnette Hillestad er utdannet sivilingeniør fra NTNU, fakultet for bygg- og miljøteknikk. Hun har lang og solid erfaring fra byggteknisk rådgivning, forvaltning og drift av eiendom. Hillestad har solid kunnskap om tilstandsvurdering av portefølje-eiendommer, byggteknisk Due Diligence og vedlikeholdsplanlegging. I tillegg har hun bred erfaring innenfor kvalitetsledelse. Oppdragene er utført både for offentlige og private byggherrer. Bygningsmassen omfatter blant annet kontoreiendommer, skoler, kjøpesentre, boliger, sykehus, fengsel, barnehager, kino, bileiendommer, diverse fredede og kjente bygg, omsorgsboliger, trafikkstasjoner, flyplasser, regjeringsbygg og hotell. Hun har også erfaring fra anleggsprosjekter innenfor infrastruktur (sporvei, jernbane og stasjoner).

Hillestad har tidligere jobbet som rådgiver i OPAK, Multiconsult og Reinertsen. Hun har også jobbet som seksjonsleder eiendomsforvaltning på Oslo universitetssykehus og som kvalitetssjef/driftssjef i KLP Eiendom.

Se LinkedIn for mer informasjon.