HJEM  |  REFERANSER   |  TJENESTER   |  ANSATTE

 

Hillestad Consulting

 

Kontakt

Annette Hillestad
siv. ing.
Tlf. 977 59 073
 
ah@hillestadconsulting.no
 
Adresse:
Hillestad Consulting AS
Lillevannsveien 4
0788 Oslo
 
Org. nr.: 998 477 638
 

 

 

 

Tjenester

Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsanalysen er et dokument som gir brukeren en klar beskrivelse av en bygnings tekniske tilstand, samt en vurdering av eventuelle omkostninger knyttet til å få et objekt opp på et spesifisert teknisk nivå. Tilstandsanalyser er både nasjonalt og internasjonalt underlagt strenge forskrifter som spesifiserer innhold, utførelse, kompetanse og dokumentasjon. I Norge er dette uttrykt i NS-3424 (tilstandsanalyse for byggverk), som igjen bygger på ISO 15686 (standard for livsløpsplanlegging og levetidsprosjektering).

Selve tilstandsanalysen er et dokument som går inn på en eiendoms vitale områder. Normen angir ikke hvilke format som skal benyttes. Rapportformat tilpasses kundens behov innenfor de krav som normen stiller til gjennomføring og innhold. Rapportene er et viktig hjelpemiddel for eiendomsbesittere i deres kostnadsvurdering og vedlikeholdsplanlegging av eiendommer.

I forbindelse med tilstandsanalyser vil det være naturlig med utarbeidelse av vedlikeholdsplan med kostnader. Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning på et fastsatt kvalitetsnivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid. Akutte skader og mangler som må utbedres, enten pga forskriftskrav, forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare, eller fordi de kan føre til større økonomiske konsekvenser, vil kunne synliggjøres i vedlikeholdsplanen.

For verneverdige bygg er det et mål at vedlikeholdet i størst mulig grad utføres med bruk av opprinnelige materialer og håndverksteknikker.

 

Teknisk Due Diligence

I forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, vil det være hensiktsmessig med en gjennomgang av objektet for å avklare eventuelle risikofaktorer, såkalt teknisk Due Diligence.

Teknisk Due Dilligence tilpasses det aktuelle oppdrag med utgangspunkt i å fremskaffe relevante opplysninger til oppdragsgiver.

En teknisk Due Diligence vil typisk inneholde en vurdering av :

- Bygningers tilstand og mulighet for fremtidig anvendelse
- Investeringer og omkonstninger til fremtidig vedlikehold
- Tekniske instalasjoner så vel i relasjon til nåværende, samt fremtidig behov inklusiv en vurdering av omkostninger til drift og vedlikehold
- Lovmessige forhold, herunder reguleringsplaner og særlig regulerende forhold som kan ha innflytelse på fremtidig utnyttelse av eiendommen.
- Registrering av avvik fra lovverkKvalitetsledelse

Hillestad Consulting AS tilbyr konsulentbistand innenfor kvalitetsledelse (Quality Management).


FM-rådgivningstjenester

- Facility Management/Operation Management
- Omorganisering og effektivisering av eiendomsforvalterorganisasjoner
- Organisering av FDVU arbeid
- TIdligfaserådgivning FDVU
- Optimalisering av bygg i drift
- Fasilitering og registrering av eiendomsdata ved implementering av IT-systemer for FDVU
- Generell eiendomsforvaltning

 

Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt benyttes for å tydeliggjøre ansvarsfordeling i et leieforhold, og om dette er oppfylt. Vurderingen baseres på utført befaring, og innholdet i leiekontrakten. I rapporten angis et kostnadsoverslag for tiltakene som faller inn under leietakers/eiers ansvar.